Sistemlerimizin Başlıca Yararları

Opal Pivot Sulama Sistemlerinin Başlıca Yararları

Opal Pivot sulama sistemleri, diğer sulama sistemlerinden daha az su ve iş gücü kullanır. Ayrıca sistemlerimiz toprak işleme miktarını azalttığı gibi yer altı sularında meydana gelebilecek su akışı ve toprak erozyonunu azaltmaya yardımcı olur. Daha az toprak işlemesi; aynı zamanda toprağa geri ayrıştırılması için daha fazla organik malzeme ve bitki artığı anlamına gelir ve toprağın verimini arttırır. Su tüketiminin yıllar geçtikçe arttığı göz önüne alındığında, pivot sulama sistemi kullanılması su kullanımının verimliliği açısından son derece önemlidir.

-Mahsulde yüksek verim ve kalite

-Daha düşük maliyetler

-Suyun verimli kullanımı

-Düzenli ve eşit sulama

-Arazi şartlarına uygun seçenekler

-Sulama sisteminin uzun ömürlü olması